Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2011

Προγραμματική Σύμβαση Δήμου Δελφών για τη σύνταξη μελέτης για την αποκατάσταση παλαιών μεταλλευτικών και άλλων μη αποκατεστημένων χώρων

Αναρτήθηκε από iteanet
Προγραμματική Σύμβαση για τη σύνταξη μελέτης για την αποκατάσταση παλαιών μεταλλευτικών και άλλων μη αποκατεστημένων χώρων που οι δραστηριοποιούμενες στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Δελφών μεταλλευτικές εταιρείες ολοκλήρωσαν την εκμετάλλευση τους πριν την ισχύ του Ν 998/1979 και δεν είχαν υποχρέωση αποκατάστασης καθώς και περιπτώσεων που αφορούσαν την κατασκευή δημοσίων έργων που μετά την αποπεράτωσή τους άφησαν χώρους χωρίς να τους αποκαταστήσουν.

Οι χώροι αυτοί και οι εκτάσεις τους είναι οι εξής ...
 

1 ΣΠΑΡΤΟΛΑΚΚΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ 666.477,00  
2 ΑΓΩΓΟΣ ΜΟΡΝΟΥ (ΔΥΤΙΚΑ) ΑΜΦΙΣΣΑΣ Κ.Ε.Δ. ΣΗΡΑΓΓΑ ΜΟΡΝΟΥ 5.864,00
3 ΑΓΩΓΟΣ ΜΟΡΝΟΥ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ) ΑΜΦΙΣΣΑΣ » » 25.710,00
4 ΚΕΦΑΛΗ ΙΤΕΑΣ ΙΤΕΑ ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ 315.976,00
 

ΣΥΝΟΛΟ 1.014.027

1 ΦΤΕΡΙΑΣ 2 ΓΡΑΒΙΑΣ ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ 63.853,00
2 ΦΤΕΡΙΑΣ 3 ΓΡΑΒΙΑΣ » ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ 100.391,00
3 ΣΚΛΑΒΟΥΛΑ ΓΡΑΒΙΑΣ » ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ 26.750,00
4 ΚΟΥΡΙΤΕΣ ΓΡΑΒΙΑΣ » ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ 49.930,00
5 ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ ΓΡΑΒΙΑΣ » ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ 9.493,00
6 ΔΕΚΑ ΔΕΝΔΡΑ Ζ ΓΡΑΒΙΑΣ » ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ 277.855,00
7 ΚΡΑΝΙΕΣ ΓΡΑΒΙΑΣ » ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ 137.236,00
8 ΦΤΕΡΙΑΣ 1 ΓΡΑΒΙΑΣ » ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ 37.147,00
9 ΑΛΕΦΑΝΤΩ ΓΡΑΒΙΑΣ » ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ 151.395,00
 

ΣΥΝΟΛΟ 854.050

Διαβάστε περισσότερα
http://iteanet.blogspot.com/2011/07/blog-post_231.html#ixzz1RLxz0qOM