Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011

Εξαγορά της δραστηριότητας βωξίτη της S&B από την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. 100% θυγατρική εταιρία της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

          Σε αρχική συμφωνία για τη σταδιακή απόκτηση της Δραστηριότητας Βωξίτη της S&B στην Ελλάδα από την Αλουμίνιον Α.Ε., 100% θυγατρική εταιρεία της Μυτιληναίος Α.Ε., κατέληξαν ο Όμιλος Μυτιληναίος και η S&B σήμερα 8 Νοε 2011.
           
            Τα προβλεπόμενα βήματα για την υλοποίηση της συμφωνίας αυτής είναι τα ακόλουθα:

           1.    Αρχικά εισφέρεται η Δραστηριότητα Βωξίτη της S&B στην Ελλάδα στην 100% θυγατρική της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε., Δελφοί Δίστομον («Δ.Δ.»).

            2.    Στο νέο σχήμα που θα προκύψει («Νέα Δ.Δ.»), η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. θα αγοράσει μέρος της συμμετοχής της S&B, ούτως ώστε το ποσοστό της να φτάσει στο 51%, αποκτώντας παράλληλα και τον έλεγχο του νέου σχήματος.


            3.    Το υπόλοιπο 49% της S&B στην «Νέα Δ.Δ.» θα αγοραστεί σταδιακά και εντός τριάντα (30) μηνών από την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.

             Η οριστικοποίηση των οικονομικών όρων και η υλοποίηση των συμφωνηθέντων θα γίνει μετά το πέρας του Due Diligence, που θα περιλαμβάνει οικονομικό, νομικό, φορολογικό και τεχνικό έλεγχο των συγχωνευομένων μερών.

Διαβάστε εδώ το δελτίο τύπου των εταιριών Όμιλος Μυτιληναίος και S&B