Κυριακή, 3 Μαρτίου 2013

Ομάδα Έργου Δομή Φωκίδας

Ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης Ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησηςΤετάρτη 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
Ώρα 18:00 – 21:00 
Αίθουσα εκδηλώσεων Ξενοδοχείου Καλαφάτη, Ιτέα
Πρόγραµµα 
∆ιοργάνωση: 
«Γυναίκα «Γυναίκα Γυναίκα και Ψυχική υγεία»


18:00 Προσέλευση - Εγγραφές 
18:15 Χαιρετισµοί 
18:30 Παρουσίαση του Προγράµµατος Ευαισθητοποίησης και Ενηµέρωσης σε 
θέµατα Ψυχικής Υγείας (ΕΣΠΑ 2007-13), Ιωάννα Καλλία, Ψυχολόγος
18:45 «Η συναισθηµατική επιβάρυνση της γυναικάς στην σύγχρονη εποχή», Μαρία 
Μπαλωµένου, Κοινωνική Λειτουργός, Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας 
- Συζήτηση και ερωτήσεις 
19:15 «Γυναίκα, επιθυµία και κατάθλιψη», Θένια Αβραµίδου, Κλινικός Ψυχολόγος, 
Κέντρο Ηµέρας Παιδιών, Εφήβων και Ενηλίκων 
- Συζήτηση και ερωτήσεις
19:45 Βιωµατική Άσκηση: “Τρόποι βελτίωσης της συναισθηµατικής µας 
κατάστασης», ∆έσποινα Παπαϊωάννου, Εικαστική Ψυχοθεραπεύτρια, Κινητή 
Μονάδα Ψυχικής Υγεία Ν. Φωκίδας
- Συζήτηση
20:45 Συµβολή της ποίησης ως έκφραση των γυναικείων συναισθηµάτων», 
Ευθυµία Ραφτοπούλου, Φιλόλογος
21:00 Συµπεράσµατα - Κλείσιµο

Δείτε εδώ το πρόγραμμα