Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013

Συγκέντρωση κατοίκων του χωριού για το θέμα που έχει ανακύψει σχετικά με μεταλλευτικές δραστηριότητες στην Αλεφάντω