Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2014

Δελτίο Τύπου Σχετικά με το Νομοσχέδιο που περιλαμβάνει την κατάργηση του Οργανισμού Κωπαΐδας

Καρπενήσι, 12 Μαρτίου 2014

Δελτίο Τύπου
Σχετικά με το Νομοσχέδιο που περιλαμβάνει
την κατάργηση του Οργανισμού Κωπαΐδας

Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με το οποίο, μεταξύ των άλλων, καταργείται ο Οργανισμός Κωπαΐδας.

Με την έγκαιρη και αποτελεσματική παρέμβαση του Υποψήφιου Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Κώστα Μπακογιάννη και της ομάδας συνεργατών από τη Βοιωτία, στο γραφείο του Υπουργού, έγινε δεκτό σε πρώτη φάση το αίτημα των Αγροτών και μετατέθηκε ο  χρόνος κατάργησης του Οργανισμού για την 30η Σεπτεμβρίου 2014, ώστε να έχει ολοκληρωθεί απρόσκοπτα η καλλιεργητική περίοδος. Στη συνέχεια, βελτιώθηκε και αναδιατυπώθηκε σημαντικά η διάταξη του νόμου σε σχέση με το αρχικό κείμενο. Συγκεκριμένα:
1. Δόθηκε η δυνατότητα στην Περιφέρεια να αποφασίζει τον τρόπο διαχείρισης του αντικειμένου που της μεταφέρει το κράτος, χωρίς η διαχείριση των νερών της Κωπαΐδας να δεσμεύεται, όπως προβλεπόταν στο αρχικό κείμενο, από του δημόσιους υπαλλήλους των ήδη υποστελεχωμένων  υπηρεσιών της Περιφέρειας. Έτσι άνοιξε ο δρόμος για σύγχρονες πρακτικές, συμπράξεις, επενδύσεις και προγράμματα που θα περιγράφονται επισταμένως στο Πρόγραμμά μας.
2. Ο κινητός εξοπλισμός του Οργανισμού μεταφέρεται στην κυριότητα της Περιφέρειας.
3. Καταργήθηκε η πρόβλεψη υποχρέωσης πληρωμής του 50% του μισθώματος των ακινήτων στο Δημόσιο (νόμος 4223/13).
4. Για το θέμα του προσωπικού, λάβαμε τη διαβεβαίωση πως, εκτός από τα 4 άτομα που μετατάσσονται αυτόματα, οι υπόλοιποι θα διατεθούν στην Περιφέρεια στο πλαίσιο της διαδικασίας της διαθεσιμότητας (εντός μηνός από την κατάργηση του Οργανισμού).
Παραμένει όμως, το αγκάθι των υποχρεώσεων του Οργανισμού στους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας και των χρεών των αγροτών σε αυτόν, τα οποία μεταφέρονται στην Περιφέρεια. Παρά τις προσπάθειές μας, το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών δε δέχθηκε να συζητήσει περαιτέρω την πρότασή μας. Το θέμα αυτό είναι πολύ σοβαρό γιατί μεταφέρει στη νέα Διοίκηση της Περιφέρειας μεγάλο πρόβλημα, οικονομικό αλλά και πολιτικό. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια να αλλάξουμε και τον όρο αυτό μέχρι την ψήφιση του Νομοσχεδίου. Αν όμως ψηφιστεί όπως έχει διατυπωθεί σήμερα, και δεν καταφέρουμε να το αλλάξουμε στην πορεία, θα είναι ένα από τα πρώτα θέματα τα οποία θα διαχειριστούμε και θα εξετάσουμε, εφόσον μας ανατεθεί η διοίκηση της Περιφέρειας, με γνώμονα πάντα το συμφέρον των αγροτών και της περιοχής. Δεσμευόμαστε να εξαντλήσουμε κάθε νόμιμ