Παρασκευή, 16 Μαΐου 2014

Δήμος Δελφών πως ψηφίζουμε - πόσους σταυρούς βάζουμε - πόσοι δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι εκλέγονται

Δήμος Δελφών – Πληθυσμός: 28.048, Δημοτικοί Σύμβουλοι: 33

Δημοτική Ενότητα Άμφισσας – Πληθυσμός: 8.302, Δημοτικοί Σύμβουλοι: 10
Δημοτική Ενότητα Γαλαξιδίου – Πληθυσμός: 3.240, Δημοτικοί Σύμβουλοι: 4
Δημοτική Ενότητα Γραβιάς – Πληθυσμός: 2.096, Δημοτικοί Σύμβουλοι: 2
Δημοτική Ενότητα Δελφών – Πληθυσμός: 2.379, Δημοτικοί Σύμβουλοι: 3
Δημοτική Ενότητα Δεσφίνας – Πληθυσμός: 2.011, Δημοτικοί Σύμβουλοι: 2
Δημοτική Ενότητα Ιτέας – Πληθυσμός: 6.068, Δημοτικοί Σύμβουλοι: 7
Δημοτική Ενότητα Καλλιέων – Πληθυσμός: 1.808, Δημοτικοί Σύμβουλοι: 2
Δημοτική Ενότητα Παρνασσού – Πληθυσμός: 2.144, Δημοτικοί Σύμβουλοι: 3

Πως «σταυρώνουμε» στο δύο Δήμο και την Περιφέρεια


Δημοτική Ενότητα Άμφισσας
Στη Δημοτική Ενότητα Άμφισσας ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει έως τρεις σταυρούς σε υποψηφίους της Δημοτικής Ενότητάς του και έναν σταυρό σε υποψήφιο από τις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες.
Συνολικά από Δημοτική Ενότητα Άμφισσας εκλέγονται 10 Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Δημοτική Κοινότητα Άμφισσας
Στην Δημοτική Κοινότητα Άμφισσας, ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει έως δύο σταυρούς, ενώ εκλέγονται συνολικά πέντε Τοπικοί Σύμβουλοι.

Τοπική Κοινότητα Αγίας Ευθυμίας
Στην Τοπική Κοινότητα Αγίας Ευθυμίας,
ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει έναν σταυρό, ενώ εκλέγονται συνολικά τρεις Τοπικοί Σύμβουλοι.

Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου
Στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου, ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει έναν σταυρό, ενώ εκλέγεται εκπρόσωπος της Κοινότητας.

Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου
Στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου, ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει έναν σταυρό, ενώ εκλέγεται εκπρόσωπος της Κοινότητας.

Τοπική Κοινότητα Δροσοχωρίου
Στην Τοπική Κοινότητα Δροσοχωρίου, ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει έναν σταυρό, ενώ εκλέγεται εκπρόσωπος της Κοινότητας.

Τοπική Κοινότητα Ελαιώνος
Στην Τοπική Κοινότητα Ελαιώνος, ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει έναν σταυρό, ενώ εκλέγονται συνολικά τρεις Τοπικοί Σύμβουλοι.

Τοπική Κοινότητα Προσηλίου
Στην Τοπική Κοινότητα Προσηλίου, ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει έναν σταυρό, ενώ εκλέγεται εκπρόσωπος της Κοινότητας.

Τοπική Κοινότητα Σερνικακίου
Στην Τοπική Κοινότητα Σερνικακίου, ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει έναν σταυρό, ενώ εκλέγονται συνολικά τρεις Τοπικοί Σύμβουλοι.

Δημοτική Ενότητα Γαλαξιδίου
Στη Δημοτική Ενότητα Γαλαξιδίου, ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει έως τρεις
σταυρούς σε υποψηφίους της Δημοτικής Ενότητάς του και έναν σταυρό σε υποψήφιο από τις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες.
Συνολικά από Δημοτική Ενότητα Γαλαξιδίου εκλέγονται 4 Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Τοπική Κοινότητα Αγίων Πάντων
Στην Τοπική Κοινότητα Αγίων Πάντων, ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει έναν
σταυρό, ενώ εκλέγονται συνολικά τρεις Τοπικοί Σύμβουλοι.

Τοπική Κοινότητα Βουνιχώρας
Στην Τοπική Κοινότητα Βουνιχώρας, ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει έναν σταυρό, ενώ εκλέγονται συνολικά τρεις Τοπικοί Σύμβουλοι.

Δημοτική Κοινότητα Γαλαξιδίου
Στην Δημοτική Κοινότητα Γαλαξιδίου, ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει έως δύο σταυρούς, ενώ εκλέγονται συνολικά πέντε

Τοπικοί Σύμβουλοι.

Τοπική Κοινότητα Πεντεορίων
Στην Τοπική Κοινότητα Πεντεορίων, ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει έναν σταυρό, ενώ εκλέγεται εκπρόσωπος της Κοινότητας.

Δημοτική Ενότητα Γραβιάς
Στη Δημοτική Ενότητα Γραβιάς, ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει έναν σταυρό σε υποψηφίους της Δημοτικής Ενότητάς του και έναν σταυρό σε υποψήφιο από τις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες.
Συνολικά από Δημοτική Ενότητα Γραβιάς εκλέγονται 2 Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Τοπική Κοινότητα Αποστολιάς
Στην Τοπική Κοινότητα Αποστολιάς, ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει έναν σταυρό, ενώ εκλέγεται εκπρόσωπος της Κοινότητας.

Τοπική Κοινότητα Βαργιάνης
Στην Τοπική Κοινότητα Βαργιάνης, ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει έναν σταυρό,ενώ εκλέγεται εκπρόσωπος της Κοινότητας.

Τοπική Κοινότητα Γραβιάς
Στην Τοπική Κοινότητα Γραβιάς, ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει έναν σταυρό, ενώ εκλέγονται συνολικά τρεις Τοπικοί Σύμβουλοι.

Τοπική Κοινότητα Καλοσκοπής
Στην Τοπική Κοινότητα Καλοσκοπής, ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει έναν σταυρό, ενώ εκλέγονται συνολικά τρεις Τοπικοί Σύμβουλοι.

Τοπική Κοινότητα Καστελλίων
Στην Τοπική Κοινότητα Καστελλίων, ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει έναν σταυρό, ενώ εκλέγονται συνολικά τρεις Τοπικοί Σύμβουλοι.

Τοπική Κοινότητα Μαριολάτας
Στην Τοπική Κοινότητα Μαριολάτας, ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει έναν σταυρό, ενώ εκλέγονται συνολικά τρεις Τοπικοί Σύμβουλοι.

Τοπική Κοινότητα Οινοχωρίου
Στην Τοπική Κοινότητα Οινοχωρίου, ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει έναν σταυρό, ενώ εκλέγεται εκπρόσωπος της Κοινότητας.

Τοπική Κοινότητα Σκλήθρου
Στην Τοπική Κοινότητα Σκλήθρου, ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει έναν σταυρό, ενώ εκλέγεται εκπρόσωπος της Κοινότητας.


Δημοτική Ενότητα Δελφών
Στη Δημοτική Ενότητα Δελφών, ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει έναν σταυρό σε υποψηφίους της Δημοτικής Ενότητάς του και έναν σταυρό σε υποψήφιο από τις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες.
Συνολικά από Δημοτική Ενότητα Δελφών εκλέγονται 3 Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Τοπική Κοινότητα Δελφών
Στην Τοπική Κοινότητα Δελφών, ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει έναν σταυρό, ενώ εκλέγονται συνολικά τρεις Τοπικοί Σύμβουλοι.

Τοπική Κοινότητα Χρισσού
Στην Τοπική Κοινότητα Χρισσού, ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει έναν σταυρό, ενώ εκλέγονται συνολικά τρεις Τοπικοί Σύμβουλοι.


Δημοτική Ενότητα Δεσφίνας
Στη Δημοτική Ενότητα Δεσφίνας, ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει έναν σταυρό σε υποψηφίους της Δημοτικής Ενότητάς του και έναν σταυρό σε υποψήφιο από τις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες.
Συνολικά από Δημοτική Ενότητα Δεσφίνας εκλέγονται 2 Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Δημοτική Κοινότητα Δεσφίνας
Στην Δημοτική Κοινότητα Δεσφίνας, ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει έως δύο σταυρούς, ενώ εκλέγονται συνολικά πέντε Τοπικοί Σύμβουλοι.


Δημοτική Ενότητα Ιτέας
Στη Δημοτική Ενότητα Ιτέας ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει έως τρεις σταυρούς σε υποψηφίους της Δημοτικής Ενότητάς του και έναν σταυρό σε υποψήφιο από τις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες.
Συνολικά από Δημοτική Ενότητα Ιτέας εκλέγονται 7 Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Δημοτική Κοινότητα Ιτέας
Στην Δημοτική Κοινότητα Ιτέας, ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει έως δύο σταυρούς, ενώ εκλέγονται συνολικά πέντε Τοπικοί Σύμβουλοι.

Τοπική Κοινότητα Κίρρας
Στην Τοπική Κοινότητα Κίρρας, ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει έναν σταυρό, ενώ εκλέγονται συνολικά τρεις Τοπικοί Σύμβουλοι.

Τοπική Κοινότητα Τριταίας
Στην Τοπική Κοινότητα Τριταίας, ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει έναν σταυρό, ενώ εκλέγεται εκπρόσωπος της Κοινότητας.


Δημοτική Ενότητα Καλλιέων
Στη Δημοτική Ενότητα Καλλιέων, ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει έναν σταυρό σε υποψηφίους της Δημοτικής Ενότητάς του καιέναν σταυρό σε υποψήφιο από τις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες.
Συνολικά από Δημοτική Ενότητα Καλλιέων εκλέγονται 2 Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Τοπική Κοινότητα Αθανασίου Διάκου
Στην Τοπική Κοινότητα Αθανασίου Διάκου, ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει έναν σταυρό, ενώ εκλέγονται συνολικά τρεις Τοπικοί Σύμβουλοι.

Τοπική Κοινότητα Καστριώτισσας
Στην Τοπική Κοινότητα Καστριώτισσας, ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει έναν
σταυρό, ενώ εκλέγεται εκπρόσωπος της Κοινότητας.

Τοπική Κοινότητα Μαυρολιθαρίου
Στην Τοπική Κοινότητα Μαυρολιθαρίου, ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει έναν
σταυρό, ενώ εκλέγονται συνολικά τρεις Τοπικοί Σύμβουλοι.

Τοπική Κοινότητα Μουσουνίτσας
Στην Τοπική Κοινότητα Μουσουνίτσας, ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει έναν
σταυρό, ενώ εκλέγεται εκπρόσωπος της Κοινότητας.

Τοπική Κοινότητα Πανουργιά
Στην Τοπική Κοινότητα Πανουργιά, ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει έναν σταυρό, ενώ εκλέγεται εκπρόσωπος της Κοινότητας.

Τοπική Κοινότητα Πυράς
Στην Τοπική Κοινότητα Πυράς, ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει έναν σταυρό, ενώ εκλέγεται εκπρόσωπος της Κοινότητας.

Τοπική Κοινότητα Στρόμης
Στην Τοπική Κοινότητα Στρόμης, ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει έναν σταυρό, ενώ εκλέγεται εκπρόσωπος της Κοινότητας.


Δημοτική Ενότητα Παρνασσού
Στη Δημοτική Ενότητα Παρνασσού, ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει έναν σταυρό σε υποψηφίους της Δημοτικής Ενότητάς του και έναν σταυρό σε υποψήφιο από τις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες.
Συνολικά από Δημοτική Ενότητα Παρνασσού εκλέγονται 3 Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Τοπική Κοινότητα Επταλόφου
Στην Τοπική Κοινότητα Επταλόφου, ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει έναν σταυρό, ενώ εκλέγονται συνολικά τρεις Τοπικοί Σύμβουλοι.

Τοπική Κοινότητα Λιλαίας
Στην Τοπική Κοινότητα Λιλαίας, ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει έναν σταυρό, ενώ εκλέγονται συνολικά τρεις Τοπικοί Σύμβουλοι.

Τοπική Κοινότητα Πολυδρόσου
Στην Τοπική Κοινότητα Πολυδρόσου, ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει έναν
σταυρό, ενώ εκλέγονται συνολικά τρεις Τοπικοί Σύμβουλοι.Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας
Για τις Περιφερειακές εκλογές, στην ΠΕ Φωκίδας ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει δύο σταυρούς στο ψηφοδέλτιο προτίμησής του,
ενώ να σημειώσουμε ότι συνολικά εκλέγονται 4 Περιφερειακοί Σύμβουλοι.

Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε απορία ή αμφιβολία ρωτήστε τον αντιπρόσωπο στο εκλογικό σας κέντρο